Vejrforhold i fortidens Danmark

Klimaforandringer diskuteres dagligt i medierne. Selv om de fleste vel syntes, at mindre forurening til alle tider vil være positivt, så kan man dog godt sætte spørgsmålstegn ved den korte tidshorisont, forskerne arbejder ud fra. Først i løbet af det 19. århundrede begyndte man for alvor at registrere vejrforhold, og i 1872 blev det nuværende Danmarks Meteorologiske Institut stiftet. Dog finder man også større registreringer af vejret i 1700-tallet, bl.a. fra Runde Tårn i København. Arkivalierne fra Runde Tårn er desværre kun bevaret fra 1795, da hovedstaden det år blev udsat for en opfattede og ødelæggende ildebrand.

Hvor?

Bønder, præster, adelige - mange af dem der førte dagbog eller gjorde optegnelser - noterede også lokale vejrforhold. Disse noteringer finder man langt tilbage i tiden; men som enkeltstående kilder kan de ikke bruges til meget. Først i det øjeblik man begynder at organisere de mange oplysninger og dermed bliver i stand til at se det store billede, bliver de værdifulde.

Hvordan?

Ved at gennemgå gamle optegnelser og på denne side notere oplysninger om vejrforhold i fortidens Danmark, får vi et fantastisk redskab. Ikke bare et redskab, der kan fortælle os om fx ekstreme vejrforhold i fortiden, men også som et redskab til at give os et landsdækkende billede af, hvor varm sommeren fx var i 1745, eller om det regnede på en bestemt dag.

Hvem kan bruge denne viden?

Både for en lokalhistoriker, en slægtsforsker eller en Danmarkshistoriker vil disse oplysninger være yderst brugbare. Når man fx ved, at vejret under Københavns belejring 1807 var varmt og tørt, forstår man først rigtigt, hvorfor øvrigheden var så bange for, at englænderne skulle afskære staden sine vandforsyninger. Der kan gives mange eksempler; men eet står fast: Vejret har spillet en stor rolle i Danmarkshistorien, større end mange kan og vil erkende.

Årstal

1804
1805
1806
1807
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1816
1818
1838

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.