Thomas Bugge

Thomas Bugge: dagbøger fra hans rejse 2. august til 1. december 1777 til Tyskland, Holland og England består af 5 hæfter med dimensionerne 16,5 x 20 cm. Findes: Det kongelige Bibliotek: Ny kgl. S 377e, 4º. Online:
http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/659/dan/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.