Svendborg købstad

J. Begtrup: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd med Grundtegning, 1823.

Pjentemølleren Morten Jørgensens dagbog (1793-1849)

Forfatterens navn og stilling
Morten Jørgensen (1772-1845), pjentemøller i Svendborg.

Kilde
Der har oprindeligt eksisteret ni tykke bind, hvoraf de fire opbevares i Svendborg og Omegns Museum. Disse fire bind dækker perioden 1804-12, 1825-29, 1829-34, 1840-49. Det vides ikke længere, hvor de øvrige 5 bind befinder sig.
Desuden findes yderligere tre bøger bevaret. De har et meteorologisk indhold og dækker perioden 1793-1841. Ved kildeudgivelsen af Morten Jørgensens dagbøger i 1992 (se nedenfor) fandtes de hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Stednavne

Personer
Udvalgte personnavne fra kildeudgivelsen: Peder Michelsen Bager, Joachim Begtrup, Bendix Kobbersmed (Møller), Johan Biørn, Gomme Christiansen Bondo, Ernst Hansen Brandt, Hans Casper Brandt, Adam Gottlob Josva v. Bülow, Hans Bølle, Christen Nicolai Børgesen, Jens Bøye (Bøge), Hans Jørgen Baagøe, Andreas Heinrich Carre, Christian Skræder (Jensen), Ole Christiansen (Bondo), Ewald, Rasmus Falkenberg, Johannes Fich, Christian Finck, Poul Flindt, Niels Giørup, Gumme Christensen Graae, Lars Graae, Gotfred Jansen, Johan Skræder (Andersen), Jørgen Smed (Johansen), Berthel Klingenberg, Gomme Klingenberg, Hans Jørgen Klingenberg, Christen Klingenberg, Rasmus Klingenberg, Gomme Hansen Krøyer, Carl Adolph Lacoppidan, Laurits Laurberg, Henrik Martin Lihme, David Meyer, Julius v. Moltke, Johan Nicolai Mürer (Myhre), Lars Nielsen Møller, Rasmus Møller, Niels Tømmermand (Jensen), Peder Pottemager (Rasmussen), Christian Qvist, Lorentz Rask, Christen Ravn, Berthel Riber, Peter Schalkam, Henrich Skeel (Schiel), David Thuge, Thyco Frederik Topp, Hans Frederik Trabolt, Johannes Uldall, Peder August Wedel, Peter Wiwel, Anders Wold, Carl Ørnstrup, Hans Petersen Aarslev, Niels Aarslev.

Trykt litteratur
Otto Jonasen: Pjentemølleren og hans dagbog, 1992. indeholder kun uddrag af optegnelserne.

Kontaktperson

Afskrift

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.