Sjælland

Peder Hansen Resen: Atlas Danicus IA og II PQR: Sjælland som helhed og landdistrikterne samt Køge, Frederiksborg og Slangerup, udg. af Henrik Hertig, 1994.

Charles Julius Bertram (1723-1765): An Account of the Ancient Monuments of Zeland, manuskript 1758, findes: Det kongelige Bibliotek NKS 4894, 4o. Findes online: http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/689/dan/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.