Samsø

Peder Hansen Resen: Descriptio et illustratio Samsoæ insulæ […], 1675.

Laurids de Thurah: Omstændelig og Tilforladelig Beskrivelse af Øen Samsøe, Og De derunder hørende smaae Øer, Med Hosføiede accurate Charte over Samsøe og andre Til dens Histories Oplysning fornødne Kobber=Stykker, 1758.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.