Om projektet: Lad os sammen sprede viden

Hvis man forsker i et bestemt sted i Danmark, fx et sogn, eller i bestemte personer, så er meningen med denne side, at man skal kunne slå stednavne og personnavne op og få en henvisning til en beskrivelse, hvori de optræder. På den måde åbner man dørene til den uvurderlige og spændende kilde, som beskrivelser af Danmark er. Oplysningerne vil kunne bruges indenfor slægtsforskning, lokalhistorie eller Danmarkshistorie.

Hvordan det bedst gøres

Emnet er meget stort og vil for een person være uoverkommeligt. For at opgaven kan blive løst, vil det derfor kræve et team af forskere. Af den årsag er der givet mulighed for, at alle kan oprette sig som bruger og selv lægge informationer ud om beskrivelser. På den måde kan der opstå et netværk af folk med samme interesse, nemlig fortidens Danmark.

Endelige formål

Hjemmesider har en begrænset levetid, mens bøger består evigt. Internettet er stadig en så ny opfindelse, at mange ikke stoler på, at det eksisterer om bare 100 år. Det samme gælder mig, og derfor er mit personlige formål med hjemmesiden, at dens informationer engang skal udgives og fungere som en bibliografi over beskrivelser af steder og personer i Danmark.

Hvis du har spørgsmål til siden, så kan du kontakte Michael Dupont på e-mail: kd.oodanaw|tnopudleahcim#kd.oodanaw|tnopudleahcim

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.