Paul Andersen (Andreæ)

DP, s. 4:
En Bog med forskellige Optegnelser. 1) om daglig Bøn, om en sand Pønitense (5 S.). 2) Regnskabsoptegnelser særlig om Levering og Betaling af Klæder 1604-08 (20 S.). Gl. kgl. S. 8o 3647.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.