Koldinghus Amt

Hans de Hofman: Oeconomisk Beskrivelse over Coldinghuus=Amt, saavel over Landet som Kiøbstæderne i Amtet med Trøkte Tabeller over hver Sogn og Bÿe samt eeneste Stæder med Hartkorn og hvad Aar de af Felledskabet er uddeelt fra 1769 til 1786, 1786.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.