Forkortelser og kilder

Forkortelser nævnt på siden

DP = C. Behrend (udg.): Katalog over Det kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personalhistorie, 1925. Elektronisk udgave: http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/katalog/behrend/index.html

Utrykte kilder

Langt størstedelen af de beskrivelser af fortidens Danmark, vi har bevaret, eksisterer som utrykte kilder, dvs. at de endnu ikke er blevet udgivet. Det begrænser offentlighedens kendskab til dem, og især på dette punkt kan denne hjemmeside vise sig at være et godt redskab. De kan give krydderi til slægtsforskning, lokalhistorie og Danmarkshistorie.

Dagbøger
En dagbog er en ofte privat optegnelse, ført fra dag til dag med vægt på følelser, oplevelser og iagttagelser.

Optegnelser
Optegnelser kan stort set indeholde hvad som helst og karakteriseres på utallige måder. Både rejsebeskrivelser, selvbiografier, efterretninger, private regnskaber og meget andet hører under dette felt. Også dagbøger er knyttet til begrebet, dog plejer ordet dagbog at kendetegne en mere moderne forståelse af følelsesladede optegnelser ført fra dag til dag.

Topografier
En topografi er en ofte trykt beskrivelse af et geografisk afgrænset område (fx et sogn) med vægt på naturens frugtbarheder, byerne og befolkningen. Hvis ikke andet er nævnt, vil den kunne rekvireres på Det kongelige Bibliotek: http://www.kb.dk/da/kub/materialer/boeger/

Trykte kilder

I jagten på nye beskrivelser af Danmark er nogle bestemte trykte kilder blevet undersøgte. Forkortelser, som vil fremgå i stednavneindexet eller forfatterindexet, er nævnt i parantes:

C. Behrend (udg.): Katalog over Det kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personalhistorie, 1925. (DP) Elektronisk udgave: http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/katalog/behrend/index.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.