Jens Baggesen

DP, s. 5 samt Det kongelige Biblioteks hjemmeside:
Hovedsamlingen med signaturen Ny Kgl. S 504 8º, består af 44 dagbøger, der omspænder årene 1780-1825, startende med den 16-årige Baggesens optegnelser fra skoletiden i Slagelse og afsluttende med enkelte optegnelser fra året før hans død i 1826. Rejsedagbøgerne fra årene 1789-1790 og 1793-1795 udgør den mest intensivt beskrevne periode. Endvidere findes der en enkelt kalender med indførsler fra 1789 (Add. 383 d IV, 4º), der oprindeligt tilhørte Universitetsbiblioteket, men blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938. Online: http://www2.kb.dk/elib/mss/baggesen//index.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.