Hvilke informationer skal bruges

Hvis du selv ønsker at lægge informationer ud på denne hjemmeside om dagbøger eller optegnelser, som du kender til, så skal du først og fremmest følge vejledningen. Bagefter skal vi have nedenstående informationer om kilden. Det er ikke sikkert, at du vil være i stand til at udfylde alle punkterne, men jo flere des bedre.

Forfatterens navn og stilling
Fx Jens Jensen, husejer i Odense.

Kilde
Fx dagbog ført 1864-76.

Stednavne
Fx Odense, Nyborg, Kerteminde.

Personer
Fx Jens Hansen, gårdmand i Kerteminde, Lene Eriksdatter, Morten Henningsen.

Trykt litteratur
Fx Odensebogen 20xx, s. xxx.

Kontaktperson
Fx postadresse eller e-mailadresse

Afskrift
Fx hel eller delvis afskrift af kilden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.