Holevad Sogn

Optegnelser fra Holevadgaarden

Forfatterens navn og stilling
Anders Andersen (1767-1837) og sønnen Lars Andersen. Begge fæstere af Holevadgaarden, der lå i Holevad Sogn på Vestfyn ved Assens.

Kilde
De ældste notater foreligger i et lille, beskedent hæfte, 11,2 X 8 cm i bredformat, sammenhæftet med sejlgarn, med omslag af brunt karduspapir, dækker perioden 1767-1800 og er ført af Anders Andersen. Fra 1801-1820 nyt og større hæfte: 17,5 X 20 cm, der er ført af Anders Andersen. Fra 1821-1846 i et tilsvarende hæfte, ført af Anders Andersen og fortsat af sønnen Lars Andersen. Fra 1847-1863 skrivehæfte med billedomslag i format 16 X 20 cm, ført af Lars Andersen.
Ikke egentlige dagbøger, da indholdet udgøres af månedsoversigter. Gårdens drift er i fokus.
Ved kildeudgivelsen i 1982 (se nedenfor) var optegnelserne i privat eje hos professor dr. phil. Ejnar Andersen, Gentofte.

Stednavne
Udvalgte stednavne fra stedregister i kildeudgivelsen: Als, Assens, Barløse sogn, Bellinge sogn, Bogense, Gamtofte sogn, Brylle sogn, Holevad sogn, Dalum sogn, Dreslette sogn, Gamtofte sogn, Kerte sogn, Falster, Husby sogn, Kerteminde, Kærum sogn, Køng sogn, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Orte sogn, Sandager sogn, Skydebjerg sogn, Svendborg, Søllested sogn, Sønderby sogn, Tanderup sogn, Tommerup sogn, Tranekær, Turup sogn, Vissenbjerg sogn, Ørsted sogn, Ålholm, Århus.

Personer
Udvalgte stednavne fra personregister i kildeudgivelsen: Wilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt, Rasmus Vilhelm Balslev, Claus Bang, Kristian Bang, Andreas Mathias Barfoed, Sophie Margrethe Barfoed, Christian Siefried Bassewitz, Ferdinand Baumann, Jens Bertelsen, G. L. Blücher, Bruud, Nicolai Seidelin Bøgh, Hans Bøkker, Bierte Børres, Cederfeld de Simonsen, Christian VII, Christian VIII, Georg Wilhelm Drechel, Jørgen Gantzel Blicher Dreyer, Durian, C. T. Engelstoft, Anders Eriksen, Johann von Evald, Hans Christian Falk, Johan Christian Franck, Frederik V, Frederik VI, Frederik VII, Christian Peter Frisach, Grüner, Mads Hansen Hermand, Niels Holm, Peter Holm, Oluf Jacobsen Hvalsø, Carl Magnus Christian Høgh, Hendrik Mathiesen Høvinghoff, Lars Isaksen, Maurits Isaksen, Francis Jackson, Jens Klemmensen, Simon Knudsen, Kreiberg, Nicolaj Frederik Lammers, Iver Christian Lassen, Niels Madsen Lund, Johan Henrich Ludvig, Andreas Magofsey, Isak Mouritsen, Hans Hartvig Møller, Napoleon I, Lene Marie Nellemose, Søren Christian Nellemose, Horatio Nelson, Hans Simon Nielsen, Tønnes Pedersen, Adolph Rantzau, Carl Adolph Rantzau, Christian Rantzau, Frederik Siegfried Rantzau, Pedro Caso y Sylvia de la Romana, Georg Rosbach, Maren Sofie Ruts (Ruds), Frederik Alexander Raahauge, Jørgen Raahauge, Johan Friedrich Bardenfleth Schiering, Carsten Mathias Schou, Iver Jacob Seidelin, von Schill, Thor Skræder, Gustav Grüner Schøller, Niels Smed, Peder Sørensen Terpager, C. Tommerup, Jørgen Fridrich Wahl, Peder Rasmussen Vind, Hans Væver, Lars Jørgensen Øsbjerg, Christen Østerby, Peder Østerby.

Trykt litteratur
Holger Rasmussen (udg.): Optegnelser fra Holevadgården. Af Anders Andersen og sønnen Lars Andersen 1767-1863, 1982.

Kontaktperson

Afskrift

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.