Helsingør købstad

Peder Hansen Resen: Atlas Danicus II S: Helsingør, udg. af Johannes Knudsen, 1928.

(Ludvig Boesen): Den ved Øresund Beliggende Anseelige Stad Helsingøers Beskrivelse, Angaaende Dens Navne, Grændser, Skikkelse, private og publiqve Bygninger Samt Stadens og Egnens Historie og Forandringer fra 70 Aar for Christi Fødsel indtil vore Tider, 1757. Fotografisk genoptryk 1976.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.