Havrebjerg Sogn

Optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg 1776-1839

Forfatterens navn og stilling
Søren Pedersen (1776-1839), fæster og sognefoged i Havrebjerg sogn, nord for Slagelse.

Kilde
Optegnelserne består af fire skrivebøger i oktav og en folioprotokol, der opbevares på Det kongelige Biblioteks Håndskriftsamling, Ny kgl. S. 4o 3984. En oversigt over indholdet findes i nedenstående kildeudgivelse, s. 38-39.

Stednavne

Personer

Trykt litteratur
Karen Schousboe (udg.): En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839), 1983. det er kun en del af Søren Pedersens optegnelser, der er udgivet her.

Kontaktperson

Afskrift

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.