Gerhard Ludvig Lahde (1765-1833)

Det kongelige Biblioteks hjemmeside:
Kobberstikker G. L. Lahdes 2 stambøger Ny kgl. S 1407 8o.

Flere kendte danske kunstnere har givet deres bidrag til de to bøger, bl.a. Bertel Thorvaldsen, som Lahde lærte at kende, mens de gik på Kunstakademiet i København, og C.W. Eckersberg, der som ganske ung i en periode boede hos og arbejdede for Lahde.
De fleste af stambøgernes tekster, tegninger og gouacher er af unge kunstnere, hvis navne kan findes på listen over studerende på Kunstakademiet i København, hvor Lahde som nævnt selv fik sin uddannelse. Mange af disse navne er i dag ukendte, men nogle få blev kendt i den danske kunsthistorie, f.eks. F. Camradt, C. D. Fritsch, Hans Hansen, J. L. Lund, Elias Meyer og C. F. Stanley. Nogle ganske få, som eksempelvis Runge, Friedrich, Thorvaldsen og Eckersberg udviklede sig til store kunstnere.
Tegningernes og gouachernes motiv er for det meste fantasilandskaber eller, sjældnere, topografisk identificerbare. Desuden er der allegorier, satirer og portrætter, som f.eks. Eckersbergs tegning af Lahdes tre børn. Online: http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/e-mss//lahde.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.