Egen Sogn

Christen Hansens dagbog. Elstrup 1766-1810

Forfatterens navn og stilling
Christen Hansen (1749-1819), gårdmand i landsbyen Elstrup i Egen Sogn på Als.

Kilde
Optegnelser 1766-1810. Afskrift af orig. dagbog, foretaget af frk. Knudsen, Lysgaard, 1870'erne. 193 sider. Håndskriftet befinder sig: Rigsarkivet: Håndskriftsamlingen, X D2.

Stednavne

Personer

Trykt litteratur
Christen Hansen: Christen Hansens dagbog. Elstrup 1766-1810, Fra Als og Sundeved - bind 64, 1986. Kildeudgivelse.

Kontaktperson

Afskrift

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.