Bringstrup Sogn

S. M. Beyer: En geographisk=historisk og oeconomisk, physisk=antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne og sørgelige Tildragelser, 1791.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.