Bornholm

Peder Hansen Resen: Atlas Danicus III B: Bornholm, udg. af Johannes Knudsen, 1925.

Laurids de Thurah: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse, Over den i Øster=Søen liggende Under Det Kongelige Danske Herredømme Blomstrende navnkundige Øe Bornholm, Og Den ei langt derfra anlagde fortreffelige Fæstning Christiansøe, 1756.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.