Amager

Laurids de Thurah: Omstændelig og Tilforladelig Beskrivelse over den liden Øe Amager Og Den, ei langt derfra situerede endnu mindre Øe Saltholm, Hvorudi forklares alt hvad merkværdigt om, og ved disse tvende smaa Lande, er at agte, 1758.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.