1838

Dage
29/3 "Aar 1838 var Peder Nielsen paa Skarøe efter Planning paa Is den 29. Marti" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
30/3 "kom Masen Stykker paa Errøe fra Fyn til Dreyøe med 3 heste og vil[le] til Errøe; men om Natten kom en storm og Issen sloes i stykker, og han matte gaae med hestene, til han seylede af landet" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
12/4 "laae en heel deel Is i stranden og driver ennu, og man har ikke begyndt at pløye ennu" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
29/4 "var ennu en kulde med Snee, saa der er hverken Høv eller Græs. Og der siges, een deel fynbor har ikke begyndt at pløye ennu, og paa siig Jord er udduelig at pløye" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Perioder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.