1818

Dage
15/2 "Natten i mellem den 15. og 16. Februari 1818 var saadant et overfals Vierligt, som maaskee ikke har været i mange aar før. Det var ondt i mange Dage, men allermest den Nat, der fløy saa mange Røyninger af og store huller paa tagene adskillig stæder. Og baadene, som stoe paa landet, fløy af stæderne, de stoe paa. Og det onderliste var, at den norvest side af Kierke tornet falt ned lige fra hellefavet og over til den øster side, saa der falt mange læs ned og slog mange Gravtræe i stykker, saa man kan vide, at det maatte have været et Grusomt Vier" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Perioder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.