1816

Dage
5/2 "havde ingen vinder været føren den Dag, og da regste Niels Moese, Rasmus Ditløv, Peder Skræder og Johan til Errøe med en østen og blæste op og blev en Storm og Sneefov, at mand kunde ikke lukke et oye op" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
6/2 "ligesaa [dvs. som 5/2] og frost for alvor" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
7/2 "røy det og noget, men dog ikke saa meget, men frosten udrimmelig haar af sønden Vind" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
10/2 "gik de hiem paa Issen" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø. - se 5/2.
11/2 "løb saa mange vester at skyde og stikke Selvhunde, men de udrette intet der med, formedelst mange Vinde kom. Og der var den dag ikke fleer i Kirke som 3 mænd og 3 koner og 4 piger og nogle drenge af Dreyøe og nogle faae Øboer" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
9/5 "var en frost og kolde, at Istabberne hende ved huusene" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Perioder
"Sneen laae paa marken den 10. mai, intil Solen omsider smelte den bort" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.