1814

Dage
21/2 "der siges, at fastelaæns mandag var der 30 Caner fra Errøe for at see, de red tilkochs" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
1/4 "var sist kiørt [over isen]" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
5/4 "var den sidste Dag, ieg veed, der var gaaet paa Isen" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Perioder
"Aar 1814 var det forie efteaar [dvs. 1813] saa deylitt til hen efter hellig trekongers dag, saa man sagte "I dette aar faar vi ingen vinter." Men hellitrekongers dag [1814] begynde den at tage til og blev saa jo længer, jo værre" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.