1813

Dage

Perioder
"Aar 1814 var det forie efteaar [dvs. 1813] saa deylitt til hen efter hellig trekongers dag, saa man sagte "I dette aar faar vi ingen vinter." Men hellitrekongers dag [1814] begynde den at tage til og blev saa jo længer, jo værre" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø. se også under 1814.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.