1812

Dage

Perioder
"1812 var et meget strengt foraar, saa man kunde ikke sige i heele april maane[d]: "I dag er det godt vær over en dag" og noget op i mai ligesaa. Og der siges saa meget Creatur at være død af hunger andre steder, da de havde intet ford, og der var ikke græs, saa det skulde død. Men nu har det været godt nogle dage med Regn og hede, saa alting er begyndt deyligt" (skrevet 18/5) Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"Faae dage herefter (efter 18/5) blev det udstadigt vier igien, saa man maatte tage toe Beester ind igien og somme Nætter alle fire. Men efter sædens tid har det været omvexlet med Regn og heede" (skrevet 6/6) Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.