1810

Dage
14/9 "begynte vi [at] age moy og er ennu bestandig tørevier" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
19/10 "Den 19. og 20. Otober begynde det først at regne, og mand har ennu ikke saaet Rug, for Jorden var pløyet saa tør, at mand kunde ikke holde paa Ploven og ey faa pløyet en Reen op, uden mand havde et nyt Skiære i Ploven og en da med besvær" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
20/10 - se 19/10.

perioder
"begynte vi at høste den 13. Agust. Først havre i Skoven, dernæst havre i Vester Marken og saa Rug. Den 18. en halv Dag Byg. Den 20. en halv Byg. Vierliget ubestandig med Regn og storm. Den heele hundemaane har været udbestandig. Siden de gik ud, har det været bestandig godt" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.