1808

Dage
16/3 "kom de første franske til Nyborg, hvor der siges skulte komme 3 til 24 tusin Mand os til bestyrkelse mod vore fiender. Men til udhel møder samme dag en Østen storm og frost noget forskreikkelig, som satte havnen fuld af Is og vedvarede til 27/3" Niels Rasmussen Strangesens dagbog, Drejø.
26/3 "kom vi da hiem [fra Ærø] i storm og frost og kom i land ved spillet, og vore Cavaier var saa tykke med Is, at vi kunde neppe bære dem" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
27/3 - se 16/3.

Perioder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.