1807

Dage

Perioder
"Aar 1807 var det i begyndelsen et glædeligt aar, da Gud havde givet os en saadan deilig sommers veirlig, da ingen kunde huske en bedre sommer. Thi Gud gav os velsignelse af korn, og af træernes frugt var saa megen overflødighed, som træerne kunde bære, saa man kunde kiøbe en skieppe æbler for 8-10 ad 12 sk., en mark skieppen, de deyliste frugter, man vilde ønske sig" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.