1806

Dage
1/1 "mildt viær, igien af vesten til sønden, Vind med blandet luftt og tøeviær og stille" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
2/1 "Vesten Vind med blandet luftt formigdag og klart viær eftermigdag og begynde at frysse" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
3/1 "Norden vind med klart viær og stille frost og …(?)" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
4/1 "graaet viær af sønden vind, frisk luftt, hverken frost eller tøe" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
5/1 "Vinden sydsydvest, frisk luftt, graaet viær med lidet voet og tøeviær og lauvt Vand" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
9/4 "begynde vi at saae ærder paa Drey[ø] den 9. april, og Jorden var skikkelig tør" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
11/4 "den 11. april kom der frost, at man ikke kunde pløye mange dage" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
15/4 "kom et sneefov fra morgen til aften, saa det røy og føy lige som den haardeste Vinter fra Morgen til aften og blev saa megen snee, at man ikke kunde komme til Jorden i mange dage" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
19/4 "begynde man igien at saa havre i Skoven, og ieg pløyede end da i sneen paa sine stæder" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Perioder
"Derefter har den første Maane[d], nemlig Jannuari, været udbestandig med regn og storm og tøeviær" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.