1805

Dage
1/1 "Aaret begyndes med klart Vier og stelle Veestlig vind og stærk tiltagende frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
2/1 "klart vier og stille af østlig vind med frost" Niels Rasmussen Strangesen, dabog, Drejø.
3/1 "klar luftt og liden blæst af Østsydøst, haar frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
4/1 "tyk luft med loden frost af sydsyøst" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
5/1 "klar luftt af syost, bege dage frisk luft" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
5/4 "med stærk storm og snee" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
25/12 "Vinden syd sydvest med blandet luft, mest en storm med tøevier" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
26/12 "Vinden sydsydvest med regn og storm" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
27/12 "vinden Nordøst med frisk luftt, graaet viær formigdag og klart Viær eftermigdag og lidet frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
28/12 "Vi[n]den sydøst, kart formigdag og graat efter migdag med nogen frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
29/12 "Vinden sydsydvest, graat viær med tøeviær og kom ligesom voet ned med frisk luftt" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
30/12 "Vinden en sønden og eftermigdag sydvest, graaet Viær med taage og lidet Regn, frisk luftt" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
31/12 "Aaret endes med godt midlt viær og tykke. Om aftenen blev en stik storm med regn af sydsydvest" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Perioder
"Der efter har heele Januari Maane[d] staaet med graat Øslig vær og ikke været uden 2 dages soelskin og dog aldrig snee" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"Der efter har heele februarius staaet med graadt viær og lidet snee og lidet Regn efter dagens beskavfenhed, men Vinden haver været om og om til alle sider" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"Saa har den tredie Maane[d], nemlig Martius, ikke været bestandig Nordøst, men Vinden om og om med behagelig viær. Først i Maane[de]n, den sidste halve Maane[d] og indtil denne dag har være bestandig Østen vind med skarp kulde og frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"Derefter har den fierde Maane[d], April, været bestandig Øsligvind og og Nattefrost og faldt megen sned ved Svemborg [dvs. Svendborg] siden sidst i april og ikke megen solskind efter dagens beskavfenhed" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"Derefter har den femte Maane[d], nemlig Mai, været meget Østen, intil sidst i Maane[den], men det haver ikke været meget klart Viær, thi der indfaldt megen Regn sidst i Maane[de]n" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Derefter har den 6. Maane[d] været udbestandig med megen Regn og udbestandig værligt og kulde den heele maane[d]" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Der efter har den heele Maane[d] staaet med graat Vier og stille Regn den syuvende Maane[d]" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Den Maane[d] var udbestandig med Regn og stille viær" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Derefter har den niende Maane[d] staaet med godt stille tørre viær" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Derefter har den tiende Maane[d] staaet med stille godt tørre Viær" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Derefter har den elleve Maane[d] staaet med godt tørre viær" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.
"Der efter har den tolvte Maane[d] staaet med Regn og storm af og til, til vinteren tiltog tredie søndag i avent med frost og sned" Niels Rasmussen Strangensen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.