1804

Dage
26/4 "var en stærk torden og regn" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
25/12 "graa overtrukken luftt med storm og frost, men dog ikke snee af syøst" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
26/12 "graaet Vier og kom lidet voet ned af øsligvi[er]" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
27/12 "graaet Vier af Norøst med frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
28/12 "graaet Vier af Nordøst med frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
29/12 "klart vier og Nordøst med frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
30/12 "med sned byger af syd syvest med frost" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
31/12 "aaret endes med graaet vær formigdag og klart vier Eftermigdag med stille vier og haar tiltagende frost med sydlig vind" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog.

Perioder
"Marti Maane[d] og først i april var saa ondt med kolde og regn, at ieg ikke kan hudske værre" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
23/7-23/8 (kaldet hundedagene) "1804 var hundedagene saa udstadig med regn og storm, saa det har været ligesom i efteraaret" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"sist i april og første i Mai var en heede, at ieg ikke kand hudske bedre vier i min tid" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.
"Creaturet gik ude til 8 dage efter Mortens Dag. Derpaa begynde Vinderen at tiltage. 14 dage der efter kom faarene ind, og Vinderen blev haar med frost og snee, men dog ikke overløb til Juule dag" Niels Rasmussen Strangesen, dagbog, Drejø.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.